Vegutbetring, Hammarlandsvegen - Heihillervegen - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vegutbetring, Hammarlandsvegen - Heihillervegen

Oppdragsgiver: Fusa kommune Org.nr: 964968896
Telefon: 56580100
Web: www.fusa.kommune.no/ E-post: post@fusa.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98653280
Primær kontakt: Mats Frank
Primær kontakt e-post: mats.frank@fusa.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Fusa
Sammendrag: Fusa kommune, Eining for teknisk drift, heretter kalla byggherre, innbyr til open anbodskonkurranse å gi tilbod på prosjektet "Vegutbetring Hammarlandsvegen-Heihillervegen» som totalentreprise.Fusa kommune skal utbetre og gjere førefallande arbeid på dei kommunale vegane - Hammarlandsvegen og Heihillervegen. Det skal utførast utbetringar som vegutviding, opprusting / utbetring av veg, asfaltdekke, rekkverksarbeid og bygging av nye møteplassar.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no