Fv. 411 Laget - Gulspettvann - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Fv. 411 Laget - Gulspettvann

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder
Sammendrag: Konkurransegrunnlaget omfatter forarbeider før asfaltering på Fv. 411. Dette er tiltak som skal gjøres for å bedre telehiv problematikken langs veien mellom Laget - Gulspettvann,Tvedestrand kommune. Hp 2, m 210 - Hp 2, m 1850. Arbeidene som skal utføres er hogst inntil 8 meter, sprengning til grøfter og siktutbedring, masseutskifte deler av vegkroppen, skifte ut stikkrenner, samt fjerning av stabbestein. Ådt: 600. Fartsgrense: 80km/t.Veien kan stenges i hele byggeperioden, men det er krav til at beboere langs strekningenskal ha mulighet til å komme til/fra eiendommene sine.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no