Rehabilitering Dam Leklemvatn Verdal kommune - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rehabilitering Dam Leklemvatn Verdal kommune

Oppdragsgiver: Verdal Kommune Org.nr: 938587418
Telefon: 74048200
Web: www.verdal.kommune.no/ E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Primær kontakt: Ove Norstad
Primær kontakt e-post: ove.norstad@verdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Verdal
Sammendrag: Riving av eksisterende dam av betong samt lukehus og bygging av ny betongdam med tappearrangement. Høyeste høyde 5 meter. Lengde ca 30 meter.
Bransje(r): 99701 - Vannbehandling | 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no