19/4134 Emma Friskhus - Utskiftning av tekniske anlegg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

19/4134 Emma Friskhus - Utskiftning av tekniske anlegg

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no/ E-post: info@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92458209
Primær kontakt: Julie Schive Hovde-Hagen
Primær kontakt e-post: julie.hovde-hagen@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Bærum kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt 19/4134 og Emma Friskhus i prosjektet 19/4134 Emma Friskhus - Utskiftning tekniske anlegg.Emma Friskhus er et idrettsbygg oppført i 1984 med et areal på 1539 m² (BTA). Adressen er Jens Hoels vei 8, 1336 Sandvika. Bygget ligger på området Emma Hjorth og består av to etasjer pluss kjeller. Bygget inneholder blant annet svømmehall, gymsal, dusjgarderober, toalettrom, badstu, kontor, lager og tekniske rom.Prosjektet Utskiftning av tekniske anlegg skal utføres i perioden mandag 24. juni (U26) til fredag 23. august (34) i 2019. Arbeidet skal planlegges slik at ferdigbefaring kan utføres mandag 22. august. 
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no