Vegårshei kommune, Myra RA Grunnarbeider, riving og utv. VA-anlegg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vegårshei kommune, Myra RA Grunnarbeider, riving og utv. VA-anlegg

Oppdragsgiver: Vegårshei kommune Org.nr: 964965048
Telefon: 37170200
Web: www.vegarshei.kommune.no/ E-post: post@vegarshei.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97725456
Primær kontakt: Tomas Aanonsen
Primær kontakt e-post: Tomas.Aanonsen@vegarshei.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Arbeidets art og omfang Byggegrop for nye Myra RA Det nye avløpsrenseanlegget vil bli etablert med delvis plasstøpt dekke og bassenger med ovebygg og kledning i tre. Denne entreprisen omfatter etablering av byggegrop for det nye avløpsrenseanlegget. Riving eksisterende bygninger Eksisterende lagerbygning er planlagt revet før oppstart av alle øvrige arbeider. Dette for å frigi plass til riggområde samt samt generelt å bedre tilkomst på anleggsområdet. Eksisterende avløpsrenseanlegg er planlagt revet etter at nytt renseanlegg er satt i drift våren 2020. Riving og sanering av lagerbygg og renseanlegg utføres iht. poster i anbudsbeskrivelsen og vedlagte miljøsaneringsbeskrivelser. . Utvendige VA-anlegg Det skal etableres nye VA-ledninger fra fylkesvei 416 og til nytt renseanlegg samt nye rørledninger fra renseanlegg og til nytt utslippspunkt i resipient Storelva.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no