Ytteren kirke , fasade renovering, etterisolering og varme - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Ytteren kirke , fasade renovering, etterisolering og varme

Oppdragsgiver: Rana kirkelige Fellesråd Org.nr: 977000238
Telefon: 75145470
Web: www.rana.kirken.no/ E-post:
Kontaktpunkt: +47 47974820
Primær kontakt: Sten-Egon Haueng
Primær kontakt e-post: sten.egon.haueng@rana.kirken.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Rana kirkelige fellesråd skal rehabilitere fasadene, underetasje og hovedetasjen i Ytteren kirke i Rana. Arbeidene går bla.ut på å etterisolere ytterveggene/fasadene på alle kirkens sider, og skifte ut alle vinduene.Det skal også bores varmebrønner og installeres varmepumper med tilstrekkelig oppvarmingseffekt til fordeling i begge etasjene. Varmefordeling skal skje gjennom dertilegnet utstyr som viftekonvektorer eller tilsv.Eksisterende fasader består av, pusset betong, teglmur , innvendig og utvendig med et 10 cm isolasjonlag imellom teglveggene og noen av vinduene er montert i nisjer mellom gjennomgående plasstøpte søyler. Det skal også isoleres /omtekkes tak lavbygg og inngangsparti samt bygges et tak over kjøkkeninngangsdør.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 14929300 - Ventilasjonsentreprenører | 2176500 - Byggentreprenører | 4000030 - Klimaanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no