Oppgradering av Verkseier Furulunds vei 47 (VF47) - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Oppgradering av Verkseier Furulunds vei 47 (VF47)

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Renovasjonsetaten Org.nr: 976820088
Telefon: 23483650
Web: www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23483669
Primær kontakt: Nina Angell
Primær kontakt e-post: nina.angell@ren.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Oppdragsgiver har behov for å oppgradere sin driftsstasjon i Verkseier Furulunds vei 47 (VF47). Oppgraderingen skal blant annet sikre en best mulig løsning for kjøremønster, sørge for at driftssikkerheten for innsamlingen blir bedre, øke sikringen av området, håndtering av overvann, etablering av utendørs infrastruktur og ombygging av eksisterende plasthall. Prosjektet omfatter blant annet grunnarbeider, gravearbeider (VA og elektrisk), etablering av motorvarmere og ladestasjoner, flytting og reetablering av telt, asfaltering, fundamenteringsarbeider og løftearbeider. I tillegg har Oppdragsgiver opsjon på snøsmelteanlegg ved plasthallene. Se kravspesifikasjonen vedlegg 1 kravspesifikasjon; bilag C2 Teknisk beskrivelse, C3 Tegninger og modeller og C4 Tekniske referansedokumenter for ytterligere spesifikasjoner.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no