19/5397 - Avfallshåndteringsutstyr til Elverum videregående skole - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

19/5397 - Avfallshåndteringsutstyr til Elverum videregående skole

Oppdragsgiver: Hedmark Fylkeskommune Org.nr: 942116217
Telefon: 62544000
Web: www.hedmark.org E-post: postmottak@hedmark.org
Primær kontakt: Stein-Erik Rønningen
Primær kontakt e-post: stein-erik.ronningen@hedmark.org
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Elverum
Sammendrag: Hedmark fylkeskommune v/Elverum videregående skole inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av avfallshåndteringsutstyr.Det skal anskaffes følgende utstyr:- Restavfallspresse- Papp- og plastpresse- Kjøleskap for matavfallsbeholder
Bransje(r): 4378800 - Kjøleskap | 99670 - Pappresser | 4041200 - Avfallsutstyr | 7002098 - Avfallspresser | 4623000 - Plastpresser
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no