Ombygging av pumpestyring ved Stallgata pumpestasjon - Løkken Verk, Meldal kommune - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Ombygging av pumpestyring ved Stallgata pumpestasjon - Løkken Verk, Meldal kommune

Oppdragsgiver: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Org.nr: 974760282
Telefon: 73904050
Web: www.dirmin.no E-post: mail@dirmin.no
Kontaktpunkt: +47 92645161
Primær kontakt: Wenche Johnsson
Primær kontakt e-post: wenche.johnsson@dirmin.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Meldal
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å sørge for fortsatt drift av pumpestasjon i Stallgata, Løkken verk, Meldal kommune. Pumpa er en del av DMF sine miljøtiltak i området, og bidrar til å redusere forurensningen fra den nedlagte gruva. Det er behov for utskifting av pumpestyringssystemet for å opprettholde driften av pumpa på tilfredsstillende måte.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no