Det norske teater, Høgtalarsystem hovudscene - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Det norske teater, Høgtalarsystem hovudscene

Oppdragsgiver: Det norske teatret Org.nr: 921196164
Telefon: 22473800
Web: www.detnorsketeateret.no E-post: post@detnorsketeatret.no
Kontaktpunkt: +47 99237295
Primær kontakt: Simen Scharning
Primær kontakt e-post: simen.scharning@detnorsketeatret.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Det Norske Teatret skal ha ny Line-Array på hovudscenen for å kunne formidle lyddesign og lydkvalitet på det nivået som det i dag er forventa av ein musikal- og konsertscene. Hovudscenen har 750 sitteplassar i amfi og lengste avstand Line-Arrayet skal nå er 25 meter. Lydavdelinga sin ambisjon med dette innkjøpet er å erstatte og oppgradere riggen som heng i salen i dag med eit Line Array som vil levere eit lydtrykk på nivå med dei fleste konsertscenar samt gi eit jamt lydnivå og så jamn frekvenskurve som mogleg frå første til siste rad. Lydriggen må kunne formidle både vanleg teater, musikalar med komplekst lydbilde (opp til 150 kanalar før miks) samt vanleg konsertlyd.
Bransje(r): 7001501 - Lydanlegg | 1470850 - Lydutstyr, øvrig | 1470800 - Lydgivere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no