Vestre Goa Bofellesskap - Byggetrinn 2 (VG2) - Tilbygg med 4 leiligheter og fellesarealer - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vestre Goa Bofellesskap - Byggetrinn 2 (VG2) - Tilbygg med 4 leiligheter og fellesarealer

Oppdragsgiver: Randaberg kommune Org.nr: 934945514
Telefon: 51414100
Web: www.randaberg.kommune.no/ E-post: post@randaberg.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41326467
Primær kontakt: Audun Erling Ekroll
Primær kontakt e-post: audun.erling.ekroll@randaberg.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Randaberg
Sammendrag: Bofellesskapet Vestre Goa har adresse Goakvednane 8, 4073 Randaberg Vestre Goa er et bofellesskap for personer med psykiske lidelser. Eksisterende bygning ble bygget i 2010, og inneholder 8 leiligheter og en del fellesarealer. Det skal nå bygges et tilbygg som inneholder 4 nye leiligheter, en felles stue, et kontor samt teknisk rom, lager og gang. Det skal opparbeides hade og parkeringsplasser og settes opp utvendige boder. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407: 2011 Byggherre er Randaberg kommune.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no