Støytiltak langs Rv. 94 - totalentreprise - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Støytiltak langs Rv. 94 - totalentreprise

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Tine Maria Storhaug
Primær kontakt e-post: tine.storhaug@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Kvalsund
Sammendrag: Arbeidene omfatter støytiltak for til sammen 18 boliger og fritidsboliger langs ca. 8,5 km på vegstrekningen rv. 94 Skaidi - Arisberget i Kvalsund kommune.Vegstrekningen Rv. 94 Skaidi-Arisberget er ferdig utbygd, men det gjenstår å gjennomføre de nødvendige støytiltakene for støyømfintlig bebyggelse langs strekningen. Det aktuelle området strekker seg fra vegkryss E6/Rv. 94 og ca. 8,5 km mot Arisberget.For de berørte fritidsboligene er det kun kartlagt behov for tiltak på uteplass, mens for boligene er det undersøkt behov for både fasadetiltak og tiltak på uteplass.For noen boenheter skal det utføres tiltak på fasade (utskifting av ventiler, vinduer, montering av gipsplater innvendig etc.), for andre gjelder det tiltak på uteplass (tetting av rekkverk på veranda, høyere rekkverk med glassfelt, frittstående støyskjermer, grillhytte/paviljong etc.) eller begge deler.
Bransje(r): 99642 - Støyisolering/Lydisolering | 7000086 - Støybekjemping | 14401100 - Støydempingskonsulenter | 7001190 - Støykonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no