VA-anlegg Åneveien og Sandveien, Kvavik - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA-anlegg Åneveien og Sandveien, Kvavik

Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Org.nr: 946485764
Telefon: 38334000
Web: www.lyngdal.kommune.no/ E-post: post@lyngdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90218499
Primær kontakt: Roy Fredbo
Primær kontakt e-post: roy.fredbo@lyngdal.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Lyngdal kommune ønsker anbud på utbygging av VA-anlegg i Åneveien og Sandveien på Kvavik. Prosjektet består av VA-anlegg, framføring av nye vann- og kloakkledninger samt utskifting av gamle ledninger. I tillegg legges også nye ledninger inn på gårdsplasser etter behov.. Lengden er samlet ca. 450m.Byggeplassen er Kvavik industriområde på strekningen Åneveien og Sandveien på Kvavik.Kabler og el-ledninger må registreres av entreprenør etter behov.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no