Analyse forsuringsparametre i vannprøver fra vassdrag i Vestfold og Telemark - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Analyse forsuringsparametre i vannprøver fra vassdrag i Vestfold og Telemark

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Org.nr: 974762501
Telefon: 33371000
Web: www.fylkesmannen.no E-post: fmvtpost@fylkesmannen.no
Kontaktpunkt: +47 33371106
Primær kontakt: Ingrid Marthe Kaspersen
Primær kontakt e-post: fmveimk@fylkesmannen.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark
Sammendrag: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gjennomfører forsuringsovervåking i vassdrag som er eller har vært påvirket av sur nedbør. En viktig del av denne aktiviteten består av å analysere relevante forsuringsparametere i vannprøver fra berørte lokaliteter. I denne forbindelsen ønsker vi tilbud på analyse av vannprøver for året 2019, med mulighet for forlengelse i 2020 og 2021.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no