Entreprenørtjenester drift, vedlikehold og beredskap - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Entreprenørtjenester drift, vedlikehold og beredskap

Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune Org.nr: 942570619
Telefon: 76056000
Web: www.vestvagoy.kommune.no/ E-post: postmottak@vestvagoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76056122
Primær kontakt: Kjersti Johansen
Primær kontakt e-post: kjersti.johansen@vestvagoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Vestvågøy
Sammendrag: Formålet med konkurransen er å sikre nok resursser for en forsvarlig drift, vedlikehold og beredskap av Vestvågøy kommunes vannverk og avløpsanlegg. Sikre leveranse av trykt, godt og nok drikkevann. Sikre optimal transport av avløpsvann til vannforekomstene og forskriftsmessig rensing på avløp fra kommunens renseanlegg.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no