Høydebasseng Botner - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Høydebasseng Botner

Oppdragsgiver: GIVAS IKS Org.nr: 989016245
Telefon: 62808200
Web: www.givas.no E-post: post@givas.no
Kontaktpunkt: +47 45022297
Primær kontakt: Ivan Skadsdammen
Primær kontakt e-post: ivan.skadsdammen@givas.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Nord-Odal
Sammendrag: Det er et ønske om å sikre vannforsyningen, i de områdene i Nord-Odal kommune, som forsynes av vann fra Botner vannbehandlingsanlegg, ved å bygge et drikkevannbasseng utenfor vannbehandlingsanlegget.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no