Anskaffelse av en HC løfterampe/heis i Schjongslunden ishall - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Anskaffelse av en HC løfterampe/heis i Schjongslunden ishall

Oppdragsgiver: Ringerike Kommune Org.nr: 940100925
Telefon: 32117400
Web: www.ringerike.kommune.no/ E-post: postmottak@ringerike.kommune.no
Primær kontakt: Charlotte Heisholt
Primær kontakt e-post: charlotte.heisholt@ringerike.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Sammendrag: Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, heretter kalt oppdragsgiver, utlyser anbud i forbindelse med anskaffelse av en HC løfterampe/heis i Schjongshallen.Denne konkurransen er den del av flere konkurranser i forbindelse med utbedring av Schjongslund Ishall. Utbyggingen gjennomføres som en totalentreprise basert på NS 8407. 
Bransje(r): 2449600 - Lasteramper og broer
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no