VA-anlegg Gvålsheia fase 2 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA-anlegg Gvålsheia fase 2

Oppdragsgiver: Russmarken VA AS Org.nr: 991039813
Telefon: 95838405
Kontaktpunkt: +47 40603022
Primær kontakt: Oddvar Opsahl
Primær kontakt e-post: oddvar.opsahl@russmarkenva.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Hjartdal
Sammendrag: VA-anlegg til eksisterende hytter på Gvålsheia. Grunnforhold består stort sett av fjell/kombinerte masser med stedvis innsløag av gravbare strekninger. Det er også områder hvor det er myrmasser. Traséene har endel bekk- og vegkryssinger.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no