KK - Entreprise - Etablering av ny sjøledning Vadsteinsvika - Amundøya - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

KK - Entreprise - Etablering av ny sjøledning Vadsteinsvika - Amundøya

Oppdragsgiver: Kristiansund kommune Org.nr: 991891919
Telefon: 71574000
Web: www.kristiansund.kommune.no E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 71574335
Primær kontakt: Henrik Schnell
Primær kontakt e-post: henrik.schnell@kristiansund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Kristiansund
Sammendrag: Komplett levering og montering av sjøledning for drikkevann mellom Vadsteinsvika og Amundøya ved Frei i Kristiansund kommune, med tilhørende arbeider. Alt arbeid tydeliggjøres i vedlagt mengdebeskrivelse og tegninger.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 28.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no