Forsterkning 07-0150 Hukstrøm (Fv. 221) - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Forsterkning 07-0150 Hukstrøm (Fv. 221)

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Kontraktarbeidet omfatter forsterkning og vedlikehold av 07-0150 Hukstrøm bru.Brua skal forsterkes ved montering av vinkler ihht. beskrivelser og tegninger i konkurransegrunlaget.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no