Overflatebehandling Agder - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Overflatebehandling Agder

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder
Sammendrag: Arbeidet omfatter overflatebehandling i Aust- og Vest - Agder. Arbeidet skal foregå på 9 fastsatte bruer, 5 i Aust - Agder og 4 i Vest - Agder.Bruene er spredt geografisk utover begge fylkene og beliggenheten vises på kart i vedleggshefte.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no