Toftes gate 69 Fundamentering - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Toftes gate 69 Fundamentering

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten Org.nr: 971183675
Telefon: 02180
Web: www.uke.oslo.kommune.no E-post: postmottak@uke.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Kåre Steinsbu
Primær kontakt e-post: kare.steinsbu@uke.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Rehabilitering av Toftesgt. 69 skal skje med siktemål å legge til rette for videre bruk av lokalene for Stiftelsen Grünerløkka lufthavn. Bygget skal fungere som kulturhus for kunstnere spesielt innen musikkfeltet men også andre kunstarter.Denne konkurransen gjelder anskaffelse av entreprenør til fundamentforsterkning i Toftes gate 69. Dette er den første av to entrepriser som gjelder rehabilitering av Toftesgt. 69.Neste konkurranse, som vil bli utlyst i løpet av våren 2019, gjelder hovedentreprisen for rehabiliteringen.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no