Levering og legging av asfalt i 2019 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Levering og legging av asfalt i 2019

Oppdragsgiver: Namsos kommune Org.nr: 942875967
Telefon: 74217100
Web: www.namsos.kommune.no/ E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 48288101
Primær kontakt: Andrè M. Aglen
Primær kontakt e-post: Andre-Michael.Aglen@namsos.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Namsos
Sammendrag: Namsos kommune skal asfaltere veger, fortau, gate og èn parkeringsplass i år, i hht konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 2033400 - Asfalt, bitumen | 7001236 - Veikonsulenter | 12034700 - Asfalteringsarbeider | 1032200 - Asfalt | 9901474 - Asfalt, gummi
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 03.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no