Dreiebenker (5 stk ),Fresemaskin (1 stk),Søylebormaskin (4 stk) og Platevals (1 stk) til nye Horten videregående skole - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Dreiebenker (5 stk ),Fresemaskin (1 stk),Søylebormaskin (4 stk) og Platevals (1 stk) til nye Horten videregående skole

Oppdragsgiver: VT Innkjøp Org.nr: 940192226
Telefon: 35917000
Web: www.telemark.no E-post: post@t-fk.no
Primær kontakt: Karl Petter Kristiansen - VT
Primær kontakt e-post: karl.petter.kristiansen@t-fk.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Horten
Sammendrag: Det skal anskaffes ulike maskiner til nye Horten videregående skole. Maskinene skal være ferdig levert og montert i perioden i perioden 15.juli- 1.august.Generell beskrivelseAnskaffelse etter Del II anskaffelsesforskriften for anskaffelse av:Dreiebenker (5 stk ),Fresemaskin (1 stk),Søylebormaskin (4 stk) og Platevals (1 stk) til nye Horten videregående skole.Horten videregående skole har totalt ca. 1050 elever og ca. 200 ansatte. Skolen tilbyr videregående opplæring innen 8 ulike utdanningsprogrammer. I tillegg har skolen ansvar for fengselsundervisning og et eget ressurssenter. Vi samarbeider med Horten kommune og Horten natursenter som brukes til opplæring innen naturvitenskaplige fag. Skolen har en sentral beliggenhet i Horten, og har et veletablert eksternt samarbeidsnettverk.Det bygges for tiden ny skole som skal stå klar til skolestart høsten 2019.
Bransje(r): 4949000 - Hydraulisk verktøy | 4947800 - Gjengeverktøy | 4006513 - Verktøy, metall | 4424280 - Tynnplatevalsing | 4899200 - Vakuumformingsmaskiner, vakuumformingsverktøy | 4948600 - Hardmetallverktøy | 63410 - Trekkverktøy | 7003123 - Trebearbeidingsverktøy | 4949400 - Håndverktøy | 4952450 - Støpeverktøy | 7001579 - Loddeverktøy | 4952400 - Stanseverktøy | 4952600 - Sveiseverktøy | 4022000 - Spesialverktøy | 7003119 - Spennverktøy | 4952200 - Snittverktøy | 4951600 - Skjæreverktøy | 7003118 - Smiverktøy | 4944400 - Verktøy, øvrig | 7003116 - Rørklippverktøy | 4951200 - Pressverktøy | 4945800 - Bilverktøy | 7003113 - Presstøpingsverktøy | 3167400 - Elektroverktøy | 7003112 - Presisjonsverktøy | 7002171 - Pregingsverktøy | 4944600 - Plastindustriverktøy | 4949800 - Knekkeverktøy | 7003107 - Klippverktøy | 4950400 - Måleverktøy | 4947400 - Forsenkingsverktøy | 4622400 - Kantpresser og kantpressverktøy | 4221250 - Formverktøy | 7000540 - Formsprøyteverktøy | 63420 - Bøyeverktøy | 4948000 - Gjengeskjæreverktøy | 4954500 - Verktøystål | 7003129 - Verktøysproduksjon | 7003122 - Dreieverktøy | 4951000 - Verktøy, plast | 4945500 - Avtrekkerverktøy | 4139400 - Dreiebenker | 4139800 - Pinoldreiebenker | 4954243 - Verktøymaskiner, sponfraskillende | 4953800 - Verktøymaskiner, øvrige | 7000576 - Fresemaskiner, øvrig | 7000572 - Gjengefresemaskiner | 2954200 - Verktøyskapsystemer | 7003125 - Verktøyskasser | 4951400 - Rørmontasjeverktøy | 7003228 - Verktøyvesker | 4138800 - Automatdreiebenker | 4947000 - Håndverktøy, el | 4953200 - Trykkluftverktøy | 4953600 - Verktøykasser | 4953850 - Verktøymaskiner og -utstyr | 4953400 - Verktøyholdere | 4954000 - Verktøymaskiner, numerisk styrte | 4954244 - Verktøymaskiner, platebearbeidende | 4947500 - Freseverktøy | 671510 - CNC-dreiebenker | 7003130 - Verktøysvogner | 7002275 - Redningsverktøy | 4759400 - Verktøyslipemaskiner | 4951800 - Slipeverktøy | 4953700 - Verktøykonstruksjoner | 5801101 - Bolteverktøy | 4534600 - Blindnagleverktøy | 4945250 - Avisoleringsmaskiner og -verktøy | 4946600 - Verktøy, diamant | 7003132 - Verktøysovervåkning | 7003110 - Maskinverktøy | 7002916 - Trykkluftsverktøyservice | 7000860 - Hydraulisk verktøy, service | 4949200 - Høyfrekvensverktøy | 7000575 - Snekkehjulsfresemaskiner | 3343200 - Kabelverktøy | 7001602 - Verktøymagneter | 4950800 - Oppspenningsverktøy | 671652 - Hydraulisk kutteverktøy | 4950000 - Løfteverktøy | 671627 - Bormaskiner | 5066445 - Krympeverktøy | 7003103 - Dyptrekkingsverktøy | 7000449 - Verktøy, fiber | 7003124 - Vulkaniseringsverktøy | 7003128 - Verktøysliping | 4950600 - Opprettingsverktøy | 4140000 - Plandreiebenker | 4138600 - Akseldreiebenker | 7003104 - Gradingsverktøy | 7003102 - Bremseluftingsverktøy | 7003101 - Betongverktøy | 4793700 - Stiftemaskiner/trådverktøy | 7000574 - Fresemaskiner, kopiering | 7003131 - Verktøysvekslere | 7003126 - Verktøysbyttesystemer | 7003127 - Høyhastighetsverktøymaskiner | 7003105 - Honingsverktøy | 4947200 - Finslipeverktøy | 7003383 - Beskyttelsesutstyr for verktøymaskiner | 7003114 - Renseverktøy | 7002538 - Spikerverktøy | 7003106 - Hylseverktøy | 7000792 - Gripeverktøy og utstyr | 7001235 - Konsulenttjenester, verktøykonstruksjon | 7003129 - Verktøyproduksjon | 7002830 - Verktøytørkeaggregater | 7003109 - Linjeverktøy | 7000620 - Koblingsverktøy | 7003120 - Stenbearbeidingsverktøy | 7003121 - Popnagleverktøy
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no