Nissedal - Tingsto trykkøker - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Nissedal - Tingsto trykkøker

Oppdragsgiver: Nissedal kommune Org.nr: 964964343
Telefon: 35048400
Web: www.nissedal.kommune.no/ E-post: info@nissedal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 35048400
Primær kontakt: Kristin Kyrkjerud Vaa
Primær kontakt e-post: kristin.vaa@nissedal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Nissedal
Sammendrag: Tingsto trykkøker for vann i Nissedal kommune. Nissedal kommune skal etablere ny trykkøker for viderepumping av vann til Stemtjønn høydebasseng. Følgende entrepriser skal gjennomføres:E21 Grunn og byggE41 ElektroE61 Maskin
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no