Rammeavtale anleggsarbeid - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rammeavtale anleggsarbeid

Oppdragsgiver: Lunner Kommune Org.nr: 961381452
Telefon: 61324000
Web: www.lunner.kommune.no E-post: post@lunner.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61324156
Primær kontakt: Bengt Bragerhaug
Primær kontakt e-post: beb@lunner.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lunner
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder anleggsarbeider i prosjekt som i hovedsak omhandler vei og grunnarbeid og samtidig er iht anskaffelsesforskriftens del II.Eksisterende rammeavtale grunnarbeid benyttes videre for anleggsarbeid hvor oppdraget er estimert til å være innenfor anskaffelsesforskriftens del I.Eksisterende rammeavtale VA skal fremdeles benyttes for prosjektene som i hovedsak omhandler vann og avløp og inkluderer komplett forarbeid samt komplettering/ferdigstilling av terreng etter endt VA oppdrag.Lunner kommune har også egen rammeavtale knyttet til asfaltarbeider.Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne gjennomføre åpen anbudskonkurranse uavhengig av denne rammeavtalen.Rammeavtalens totale verdi estimeres til kr 5-15 Mill NOK eks mva. 
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no