Etablering av adkomst til nytt industriområde i Varangerbotn - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Etablering av adkomst til nytt industriområde i Varangerbotn

Oppdragsgiver: Nesseby kommune Org.nr: 839953062
Telefon: 40440500
Web: www.nesseby.kommune.no/ E-post: postmottak@nesseby.kommune.no
Primær kontakt: Edvard Einarsen
Primær kontakt e-post: edvard.einarsen@ramboll.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Nesseby
Sammendrag: Tilbudskonkurranse i forbindelse med etablering av ny adkomstveg tilkoplet E6, like sør for rundkjøringa i Varangerbotn sentrum. Det er planlagt industriområde med arealkapasitet ca. 6 mål. Det er regulert inn 3 tomter til sammen som er tiltenkt virksomheter.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no