Anskaffelse - totalentreprise, nøkkelferdige småhus på Gåseide og Ellingsøy 2019 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Anskaffelse - totalentreprise, nøkkelferdige småhus på Gåseide og Ellingsøy 2019

Oppdragsgiver: Ålesund kommunale eiendom KF Org.nr: 986074988
Web: E-post: post@alesund.kommune.no
Primær kontakt: Marie Christine Thorstensen
Primær kontakt e-post: marie.christine.thorstensen@alesund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Sammendrag: Ålesund kommunale eiendom KF innbyr med dette til konkurranse om bygging av 2 stkboliger på hhv. Gåsheide og Ellingsøy (tilsammen 4 frittstående hus). Prosjektene skalgjennomføres som totalentreprise hvor totaltotalentreprenøren er ansvarlig for heleprosjektgjennomføringen. Det vil inngås kontrakt med en totalentreprenør for hele oppdragetsamlet.Opparbeiding av adkomstveg, tekniske anlegg samt planering av tomt vil bli utført av annenentreprenør på forhånd.Vi ønsker oppstart av prosjektet i perioden juni-august 2019, med ferdigstillelse(nøkkelferdig) innen november/desember 2019.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris - 60% Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Kvalitet - 40%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 04.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no