VA-anlegg Nesbyen, Sahara-Grønna - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA-anlegg Nesbyen, Sahara-Grønna

Oppdragsgiver: Nes kommune Org.nr: 964951640
Telefon: 32068300
Web: www.nes-bu.kommune.no/ E-post: postmottak@nes-bu.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 32068362
Primær kontakt: Guro Langslet Lilleslåtten
Primær kontakt e-post: Guro.Langslet.Lilleslatten@nes-bu.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Nes
Sammendrag: Nes kommune, Buskerud innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for utførelse av komplett VA-anlegg i Nesbyen mellom Sahara og Grønna. No-dig metoden styrt boring i løsmasser skal i stor grad benyttes i utførelsen av ledningstraséen i kombinasjon med noe tradisjonell graving. Innebærer kryssing av jernbanespor og fylkesvei. Levering og montering av komplett, prefabrikkert pumpestasjon, av kommunal standard, med overbygg inngår også.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no