Ombygging Høyanger tannklinikk og Høyanger vidaregåande skule - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Ombygging Høyanger tannklinikk og Høyanger vidaregåande skule

Oppdragsgiver: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Org.nr: 941388841
Telefon: 57656100
Web: www.sfj.no E-post: postmottak.sentraladm@sfj.no
Primær kontakt: Norvald Fosse
Primær kontakt e-post: Norvald.Fosse@sfj.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane
Sammendrag: Ombyggingsarbeida ved Høyanger vidaregåande skule (HVS) omfattar tiltak i to separate deler av skuleanlegget. Det mest omfattande tiltaket gjeld ombygging og utviding av Høyanger tannklinikk. Denne ligg i eigen fløy i skuleanlegget. Utvidinga av tannklinikken går inn i undervisningsarealet til skulen, og det fører til ein del ombyggingsarbeid i naturfagseksjonen. Samla netto areal for ombyggingsarbeida er 360 m2. Det skal også byggjast nytt auditorium i skuleanlegget - 81 m2. All ombygging skjer innafor eksisterande bygningsmasse, og på 1. etasjenivå med god tilkomst.Kostnadskalkyle for bygningsmessig ombygging er kr 9 mill inkl. mva. Spesialinnreiing og utstyr for tannklinikken er ikkje med i denne kostnaden.Tilbodsynfaring: 15.01.2019, kl. 10.00, Høyanger vidaregåande skule
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no