Oppføring av bygg Calbergveien 1-3 i Moss - Totalentreprise - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Oppføring av bygg Calbergveien 1-3 i Moss - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Personalpartner AS Org.nr: 958077734
Telefon: 69269001
Web: www.masvo.no E-post: helge.nilsen@masvo.no
Kontaktpunkt: +47 69236283
Primær kontakt: Helge Jan Nilsen
Primær kontakt e-post: helge.nilsen@personalpartner.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Rygge
Sammendrag: Personalpartner AS  innbyr dem herved til en åpen tilbudskonkurranse om nybygg i Carlbergvn. 1 -3 som består av kontorer, toaletter, treningsrom, teknisk rom, mv. i henhold vedlagte tegninger.Det er en forutsetning for å kunne igangsette byggeprosjektet at styret i Personalpartner AS kan godkjenne prosjektet og prosjektbudsjettet etter avholdt entreprisekonkurranse.Forventet byggestart blir 1. kvartal 2019.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no