Asfaltreparasjoner i Overhalla kommune - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Asfaltreparasjoner i Overhalla kommune

Oppdragsgiver: Overhalla Kommune Org.nr: 939896600
Telefon: 74280000
Web: www.overhalla.kommune.no/ E-post: postmottak@overhalla.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41513687
Primær kontakt: Roger Johansen
Primær kontakt e-post: roger.johansen@overhalla.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Overhalla
Sammendrag: Anskaffelsen går i korte trekk ut på å reparere på kommunale asfaltveier med hele kommunen som utstrekning. Reparasjonene vil bli utført til vedtaks beløp er brukt opp og vil starte med prioriteringslisten som er vedlagt. Det bemerkes at rekkefølge i denne kan bli endret. Man tar også forbehold om at andre veistrekker innenfor kommunen kan komme til.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no