Vestre vannveg, Oppdal kommune - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vestre vannveg, Oppdal kommune

Oppdragsgiver: Oppdal kommune Org.nr: 964983003
Telefon: 72401000
Web: www.oppdal.kommune.no/ E-post: post@oppdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72401000
Primær kontakt: Tore Samskott
Primær kontakt e-post: tore.samskott@oppdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Oppdal
Sammendrag: Oppdal kommune er i gang med å bygge avskjærende flomveger for å sikre etablert bebyggelse mot flom. Dette prosjektet handler om å bygge åpen kanal fra RV70 og ned til elva Ålma. Prosjektet inkluderer kulverter der vannvegen krysser gangveger.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no