Delt entreprise, Ombygging Ølve Alderspensjonat - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Delt entreprise, Ombygging Ølve Alderspensjonat

Oppdragsgiver: Omega Areal AS Org.nr: 986930264
Telefon: 97540000
Web: www.omegaiat.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 95726920
Primær kontakt: Lene Gregersen
Primær kontakt e-post: leneg@omega.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Kvinnherad
Sammendrag: Kvinnherad kommune innbyr med dette til å gi tilbod på 2 delte entreprisar. 1. Ombygging av Ølve Alderspensjonat. Det skal byggas to nye omsorgsbustader i eksisterande alderspensjonat. Lager, skyllerom, fellesbad, ombygging baderom og nytt laboratorium skal etablerast i eksisterande bygg. Nytt rom for sprinkel skal byggast. Prosjektet blir utført som delte entreprisar. Bygnings messig hovudentreprise og VVS skal gjennomførast som utførings entreprisar med tilhøyrande NS3420 beskrivelse, sjå vedlegg D. Elektroentreprise gjennomførast som prosjektering og utføringsentreprise med tilhøyrande funksjonsbeskrivelse, sjå vedlegg D 2. Alle bustader og fellesarealer i bustaddel skal brannsikrast med spinkelanlegg. Denne entreprisen er ein utføringsentreprise med tilhøyrande NS3420 beskrivelse, sjå vedlegg D.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no