VA-ANLEGG KVERNHUSLYKKJA - BUDOR BYGGETRINN I - ETAPPE 1 OG 2 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA-ANLEGG KVERNHUSLYKKJA - BUDOR BYGGETRINN I - ETAPPE 1 OG 2

Oppdragsgiver: Løten Kommune Org.nr: 964950679
Telefon: 62564000
Web: www.loten.kommune.no/ E-post: post@loten.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92050327
Primær kontakt: Anne-Gry Villumstad
Primær kontakt e-post: anne-gry.villumstad@loten.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Løten
Sammendrag: Løten kommune, Teknisk drift, innbyr godkjente entreprenører i tiltaksklasse 2 til å gi tilbud på arbeider i forbindelse med prosjektet "VA-ANLEGG KVERNHUSLYKKJA - BUDOR, ETAPPENE 1 OG 2".Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for ytterligere informasjon.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no