GSV fv. 120 Nedre Rælingsveg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

GSV fv. 120 Nedre Rælingsveg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 96234891
Primær kontakt: Silvia Krogh
Primær kontakt e-post: silvia_krogh@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Rælingen
Sammendrag: Ny ca. 2,2 km lang gang- og sykkelvegen består av to parseller: Hektnersletta og Grinitaje - Tveitertørje. Begge parsellene skal kobles på allerede eksisterende gang- og sykkelveg i begge ender.Bredden på gang- og sykkelvegen er 3,5 m, inkludert skulder. Som skille mot fylkesvegen skal det bygges 1,5 m rabatt eller 3 m grøft. Det skal bygges ca. 100 m lang mur mot jordbruksområdet og alle avkjørsler skal tilpasses med gang- og sykkelvegen i høyde og plan. Videre skal det etableres 5 busslommer og for Rælingen kommune skal det bygges noe kommunal VA-anlegg og fordrøyningsanlegg på deler av stekningen. Det inngår også noe kabelarbeid i dette prosjektet, samt utskifting av en bekkekulvert. Prosjektet skal ivareta jordbruksdreneringssystem, eksisterende stikkrenner skal renoveres og skogsområdet langs strekningen skal felles.Prosjekteringen er utført modellbasert. I tillegg er det utarbeidet tegningshefte for byggearbeidene.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no