Vannledning mellom Alsviga og Åshavn på Flekkerøya - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vannledning mellom Alsviga og Åshavn på Flekkerøya

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune Org.nr: 963296746
Telefon: 38075000
Web: www.kristiansand.kommune.no/ E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 38178892
Primær kontakt: Rolf Arild Johannessen
Primær kontakt e-post: rolf.arild.johannessen@kristiansand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Kristiansand kommune, v/ingeniørvesenet skal legge ny vannledning mellom Alsviga og Åshavn på Flekkerøya.Ledningen skal forsterke vannforsyningen mellom de to stedene.Det vises til vedlagte oversiktsplan, tegning Z101-F012.Det skal leveres komplett tilbud. Se vedlagte prisskjema. Prisene skal forstås overlevet og garantibefart.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no