Non-invasivt temperaturreguleringssystem - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Non-invasivt temperaturreguleringssystem

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Primær kontakt: Kjell Runar Krogh Moen
Primær kontakt e-post: kjell.runar.krog.moen@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Sammendrag: Det skal anskaffes non-invasivt temperaturreguleringssystem til Drammen Sykehus med opsjon på ytterligere ett innen 24 mnd. Det vil samtidig inngås rammeavtale på forbruksmateriell i utstyrets levetid dersom dette ikke er dekket av HSØ sine regionale/nasjonale avtaler.
Bransje(r): 5260855 - Temperaturgivere | 1533400 - Temperaturmålere | 99398 - Temperaturfølere | 5664030 - Temperaturregulatorer | 7002782 - Temperaturovervåkningssystemer | 5849860 - Temperaturgivere og -sensorer
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no