Nytt kontorbygg - SØIR - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Nytt kontorbygg - SØIR

Oppdragsgiver: Norconsult AS (Hovedenhet) Org.nr: 962392687
Telefon: 67571000
Web: www.norconsult.no E-post: firmapost@norconsult.com
Kontaktpunkt: +47 62555115
Primær kontakt: Terje Skramstad
Primær kontakt e-post: terje.skramstad@norconsult.com
Sammendrag: Tilbud på nytt kontorbygg for SØIR på Hornmoen i Elverum kommune. Bygget etableres over 2 etasjer med garderobe, møterom og kantine i 1. etasje og kontorer i 2. etasje. Bygget får et areal på 197 m2 og utføres basert på bæresystem av stålsøyler med hulldekker og bærende bindingsverkvegger i andre etasje. Bygget skal oppvarmes basert på vannbåren varme.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.12.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no