NOR 008-2018 Sykling mot enveisgate - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

NOR 008-2018 Sykling mot enveisgate

Oppdragsgiver: Bergen kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91781389
Primær kontakt: Torstein Fjeldet Lunde
Primær kontakt e-post: torstein@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal tilrettelegge for sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater i Bergen.Dette vil primært omfatte skilting, oppmerking av sykkelfelt og oppgradering av dekke i noen av gatene.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no