18/00158 - Anskaffelse av audiometriutstyr til Sørlandet sykehus HF - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

18/00158 - Anskaffelse av audiometriutstyr til Sørlandet sykehus HF

Oppdragsgiver: Sørlandet Sykehus HF Org.nr: 983975240
Telefon: 03738
Web: www.sshf.no E-post: postmottak@sshf.no
Primær kontakt: Terje Lie
Primær kontakt e-post: terje.lie@sshf.no
Sammendrag: Det skal anskaffes audiometriutstyr til sykehuset i Arendal og Kristiansand. 
Bransje(r): 561023 - Audiometri
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no