Entreprise Elektrotekniske anlegg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Entreprise Elektrotekniske anlegg

Oppdragsgiver: Sula kommune Org.nr: 964980543
Telefon: 70199100
Web: www.sula.kommune.no/ E-post: post@sula.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 70199574
Primær kontakt: Jens Petter Larsen
Primær kontakt e-post: jens.petter.larsen@sula.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Sula
Sammendrag: Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt - Kabling for Ateapasientvarsling - entreprise elektrotekniske anlegg.Sula kommune skal installere nye Atea pasientvarslingsanlegg i følgende eksisterendebygninger i Langevåg:- Sloghaugvegen 28- Molværsvegen 11- Molværsvegen 15- Molværsvegen 17- Molværsvegen 19- SulatunetKablingsarbeidene utføres først i bygningene i Molværsvegen og Sloghaugvegen 28 der deter størst behov for utskifting av pasientvarslingsanlegga. Sulatunet uføres fortløpendederetter.For nærmere orientering om entreprise og kontraktarbeidet, se del II - Kontraktsgrunnlaget.Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 - Forenklet norsk bygge- oganleggskontrakt med de korreksjoner som framgår av del II - Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2Spesielle kontraktsbestemmelser.
Bransje(r): 13401077 - Elektroteknikkonsulenter | 13168900 - Elektroteknikk, service og vedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no