Opprusting av kommunevei, Nessetveien - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Opprusting av kommunevei, Nessetveien

Oppdragsgiver: Lierne kommune Org.nr: 972417963
Telefon: 74343400
Web: www.lierne.kommune.no/ E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 74343432
Primær kontakt: Stig Håvard
Primær kontakt e-post: stig.freland@lierne.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Opprusting av kommunal vei med grøftrensk, skifte av stikkrenner, nytt bærelag og slitelag
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 7003184 - Veiarbeide
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no