Utskifting av vann og avløpsledninger - Mellomveien, Heggelia - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Utskifting av vann og avløpsledninger - Mellomveien, Heggelia

Oppdragsgiver: Målselv kommune Org.nr: 972418005
Telefon: 77837700
Web: www.malselv.kommune.no/ E-post: postmottak@malselv.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46502147
Primær kontakt: Anne Vedøy Nordmo
Primær kontakt e-post: annevedoy.nordmo@malselv.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Målselv
Sammendrag: Vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsett i Mellomveien skal skiftes ut. Arbeidet inneholder graving av grøft i eksisterende veg, levering og montering av nye vann-, spillvann- og overvannsledninger, nye kumsett og sandfangskummer. Fra- og tilkobling av stikkledninger. Eksisterende ledningsnett skal være i bruk under arbeidet. Vegen skal gjenoppbygges og reasfalteres. Sanering av eksisterende kummer. I tillegg skal en sentral felleskum i samme boligfelt fjernes og erstattes av et nytt kumsett.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no