Bruvedlikehold Kvernbergsund bru, Fv. 35 Buskerud - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Bruvedlikehold Kvernbergsund bru, Fv. 35 Buskerud

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Kristine Utengen
Primær kontakt e-post: Kristine.utengen@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Fresing av asfalt og membran. Det skal monteres nytt midtrekkverk mellom gangbane og kjørefelt begge sider, dette skal forlenges ut på ny mur, syd siden av brua. Nye fuger av type Tensagrip. Det skal legges safegrip på fortauet.Alle arbeider vil foregå på natt mellom kl. 21.00 og 06.00
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no