Opparbeidelse av veg og fortau - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Opparbeidelse av veg og fortau

Oppdragsgiver: Fauske kommune v/Innkjøpsservice Advokatfirma AS Org.nr: 993415286
Telefon: 93401211
Primær kontakt: Rolf Willy Berg
Primær kontakt e-post: rolf.berg@innkjopsservice.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Fauske kommune skal opparbeide ny veg / fortau til skolen som nå bygges og skal være ferdigstilt til skolestart i 2018 i Valnesfjord i Fauske kommune.Entreprisen gjennomføres etter NS 8405.For mer informasjon, se konkurransedokumentene.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 7003184 - Veiarbeide
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Lavest pris - 100%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 09.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no