Rehabilitering av Dam Midvann og Dam Måvann - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rehabilitering av Dam Midvann og Dam Måvann

Oppdragsgiver: Farsund kommune Org.nr: 964083266
Telefon: 38382000
Web: www.farsund.kommune.no/ E-post: post@farsund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 38382000
Primær kontakt: Ole Andre Tollisen
Primær kontakt e-post: olat@farsund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Farsund
Sammendrag: Dam Måvann og dam Midvann tilfredsstiller ikke gjellende krav i damsikkerhetsforskriften. Farsund kommune planlegger derfor å gjennomføre nødvendige forsterkende tiltak på begge dammene.Dam Måvann skal derfor bygges om ved å heve tetning, etablere overgangssoner, skråningsvern og kronevern.Ombyggingen av dam Midvann består i å rive de eksisterende betong- og murdammer, og erstatte de med en ny betongdam.For nærmere orientering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktarbeidet, se del II - Kontraktsgrunnlaget.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no