Kontrakt 4.2 Ekstrudert termoplast Vegoppmerking Rogaland fylke 2018 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kontrakt 4.2 Ekstrudert termoplast Vegoppmerking Rogaland fylke 2018

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 91329626
Primær kontakt: Marianne Stokkebo
Primær kontakt e-post: marianne.stokkebo@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Oppdragene omfatter langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast, og spyling/fjerning av vegoppmerking med høytrykk vannfres på riks- og fylkesveger i Rogaland fylke. 70-90 % av mengdene er reperasjon.Mengder går fram av skjema E, vedlegg pr. kontrakt.Kontraktsperioden er to år 2018 og 2019.Mengder som er gitt i kapittel E (mengdeskjema) gjelder for 2018.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no