Vegoppmerking Region Vest 2018 - 2019 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vegoppmerking Region Vest 2018 - 2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Thor F.Jensen
Primær kontakt e-post: thor.jensen@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Oppdragene omfatter langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstruderttermoplast, og spyling/fjerning av vegoppmerking med høytrykk vannfres på riks- ogfylkesveger i Region vest. 70 - 90 % av mengdene er reparasjon.Delkontrakt tillates.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 7003184 - Veiarbeide
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no