Soknes Barnehage - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Soknes Barnehage

Oppdragsgiver: Midtre Gauldal kommune Org.nr: 970187715
Telefon: 72403000
Web: www.mgk.no E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90894814
Primær kontakt: Bernt Midthjell
Primær kontakt e-post: bernt.midthjell@midtre-gauldal.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det skal oppføres ny 5-avdelings barnehage på Støren i Midtre Gauldal Kommune i Sør-Trøndelag.Bygget oppføres i området kalt "Soknes leir" ca. 1 km sørvest for Støren sentrum. Prosjektets omfang: Tomteareal/utomhusareal: ca. 5.000 m2. Bruttoareal bygg: ca. 835 m2 (700 m2 på plan 1 og 135 m2 på plan 2).Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise der anbudsgrunnlaget består av følgende:-Tegning "Utomhusplan"-Plan-, snitt-, fasade- og perspektivtegninger-Funksjonsbeskrivelser for alle fag-Diverse rapporter, kartgrunnlag etc.Anbudsgrunnlag utsendes fra teknisk rådgiver Rambøll A/S fredag den 12.01.2018.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no